Thêm 44 ca nhiễm COVID-19 trên tàu du lịch cập cảng ở Nhật Bản

Ngày 13.2, tàu Diamond Princess cập cảng ở Nhật Bản có thêm 44 ca nhiễm COVID-19 mới. Ảnh: Reuters
Ngày 13.2, tàu Diamond Princess cập cảng ở Nhật Bản có thêm 44 ca nhiễm COVID-19 mới. Ảnh: Reuters
Ngày 13.2, tàu Diamond Princess cập cảng ở Nhật Bản có thêm 44 ca nhiễm COVID-19 mới. Ảnh: Reuters
Lên top