Thêm 340 công dân Việt Nam từ Mỹ về nước

Đại sứ Hà Kim Ngọc chụp ảnh với các sinh viên. Ảnh: BNG
Đại sứ Hà Kim Ngọc chụp ảnh với các sinh viên. Ảnh: BNG
Đại sứ Hà Kim Ngọc chụp ảnh với các sinh viên. Ảnh: BNG
Lên top