Thêm 2 nước tuyên bố phát hiện ca mắc biến chủng COVID-19 mới từ Anh

Ngày 26.12, hai nước Canada và Thụy Điển cùng tuyên bố phát hiện ca mắc biến chủng COVID-19 mới từ Vương quốc Anh. Ảnh: AFP
Ngày 26.12, hai nước Canada và Thụy Điển cùng tuyên bố phát hiện ca mắc biến chủng COVID-19 mới từ Vương quốc Anh. Ảnh: AFP
Ngày 26.12, hai nước Canada và Thụy Điển cùng tuyên bố phát hiện ca mắc biến chủng COVID-19 mới từ Vương quốc Anh. Ảnh: AFP
Lên top