Thêm 2 nước ở Trung Đông xác nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên

Bộ trưởng Y tế Kuwait Sheikh Basel al-Sabah (bên phải) phát biểu trước báo chí tại sân bay Sheikh Saad ngày 23.2, trong khi những người Kuwait trở về từ Iran chờ xét nghiệm COVID-19. Ảnh: AFP
Bộ trưởng Y tế Kuwait Sheikh Basel al-Sabah (bên phải) phát biểu trước báo chí tại sân bay Sheikh Saad ngày 23.2, trong khi những người Kuwait trở về từ Iran chờ xét nghiệm COVID-19. Ảnh: AFP
Bộ trưởng Y tế Kuwait Sheikh Basel al-Sabah (bên phải) phát biểu trước báo chí tại sân bay Sheikh Saad ngày 23.2, trong khi những người Kuwait trở về từ Iran chờ xét nghiệm COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top