Thêm 2 nước Châu Đại Dương đóng cửa biên giới phòng dịch COVID-19

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. Ảnh: Reuters/Loren Elliott.
Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. Ảnh: Reuters/Loren Elliott.
Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. Ảnh: Reuters/Loren Elliott.
Lên top