Thêm 1 trường hợp tử do coronavirus, Trung Quốc đóng cửa 8 thành phố

Một người đàn ông đeo mặt nạ gần Thiên An Môn, Bắc Kinh. Ảnh: AFP
Một người đàn ông đeo mặt nạ gần Thiên An Môn, Bắc Kinh. Ảnh: AFP
Một người đàn ông đeo mặt nạ gần Thiên An Môn, Bắc Kinh. Ảnh: AFP
Lên top