Thế giới vật lộn với sự trỗi dậy của dịch COVID-19

Nhân viên y tế ở Melbourne, Australia, vận chuyển một bệnh nhân khi thành phố đối mặt với đợt bùng phát COVID-19 mới. Ảnh: AFP
Nhân viên y tế ở Melbourne, Australia, vận chuyển một bệnh nhân khi thành phố đối mặt với đợt bùng phát COVID-19 mới. Ảnh: AFP
Nhân viên y tế ở Melbourne, Australia, vận chuyển một bệnh nhân khi thành phố đối mặt với đợt bùng phát COVID-19 mới. Ảnh: AFP
Lên top