Thế giới ứng phó tình trạng người dân do dự tiêm chủng vaccine ra sao?

Các quốc gia Châu Âu sử dụng các biện pháp khác nhau để thúc đẩy người dân đi tiêm chủng vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Các quốc gia Châu Âu sử dụng các biện pháp khác nhau để thúc đẩy người dân đi tiêm chủng vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Các quốc gia Châu Âu sử dụng các biện pháp khác nhau để thúc đẩy người dân đi tiêm chủng vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top