Thế giới tung các gói giải cứu kinh tế

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy mạnh các biện pháp giúp nền kinh tế đối phó với tác động của COVID-19. Ảnh: AP
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy mạnh các biện pháp giúp nền kinh tế đối phó với tác động của COVID-19. Ảnh: AP
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy mạnh các biện pháp giúp nền kinh tế đối phó với tác động của COVID-19. Ảnh: AP
Lên top