Thế giới thêm nhiều tín hiệu lạc quan về vaccine COVID-19

Mỹ phê duyệt vaccine COVID-19 một liều đầu tiên của Johnson & Johnson. Ảnh: AFP
Mỹ phê duyệt vaccine COVID-19 một liều đầu tiên của Johnson & Johnson. Ảnh: AFP
Mỹ phê duyệt vaccine COVID-19 một liều đầu tiên của Johnson & Johnson. Ảnh: AFP
Lên top