Thế giới quyết liệt thúc đẩy vaccine, hướng tới mở cửa trở lại

Bang Queensland, Australia, đang trên đà đạt được mục tiêu tiêm chủng 80% sớm hơn dự kiến. Ảnh: AFP
Bang Queensland, Australia, đang trên đà đạt được mục tiêu tiêm chủng 80% sớm hơn dự kiến. Ảnh: AFP
Bang Queensland, Australia, đang trên đà đạt được mục tiêu tiêm chủng 80% sớm hơn dự kiến. Ảnh: AFP
Lên top