Thế giới phối hợp phát triển vaccine COVID-19

Một số vaccine COVID-19 đã được thử nghiệm trên người. Ảnh: AFP
Một số vaccine COVID-19 đã được thử nghiệm trên người. Ảnh: AFP
Một số vaccine COVID-19 đã được thử nghiệm trên người. Ảnh: AFP
Lên top