Thế giới náo loạn vì phát súng khai hỏa chiến tranh thương mại của ông Donald Trump

Tổng thống Donald Trump ký lệnh áp thuế với các sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu vào Mỹ. Ảnh: Getty
Tổng thống Donald Trump ký lệnh áp thuế với các sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu vào Mỹ. Ảnh: Getty
Tổng thống Donald Trump ký lệnh áp thuế với các sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu vào Mỹ. Ảnh: Getty