Thế giới không thể tiêm vaccine nhắc lại cứ 6 tháng 1 lần

Nhiều nước trên thế giới đã triển khai tiêm vaccine COVID-19 liều 3, thậm chí là liều 4. Ảnh: AFP
Nhiều nước trên thế giới đã triển khai tiêm vaccine COVID-19 liều 3, thậm chí là liều 4. Ảnh: AFP
Nhiều nước trên thế giới đã triển khai tiêm vaccine COVID-19 liều 3, thậm chí là liều 4. Ảnh: AFP
Lên top