Thế giới động vật: Xem chúa sơn lâm được tiêm vaccine COVID-19

Các động vật ở sở thú Oakland được tiêm vaccine COVID-19 thử nghiệm. Ảnh: Oakland Zoo
Các động vật ở sở thú Oakland được tiêm vaccine COVID-19 thử nghiệm. Ảnh: Oakland Zoo
Các động vật ở sở thú Oakland được tiêm vaccine COVID-19 thử nghiệm. Ảnh: Oakland Zoo
Lên top