Thế giới động vật: Vườn thú Mỹ chào đón 2 cá sấu bạch tạng ra đời

Hai con cá sấu bạch tạng con. Ảnh: Wild Florida.
Hai con cá sấu bạch tạng con. Ảnh: Wild Florida.
Hai con cá sấu bạch tạng con. Ảnh: Wild Florida.
Lên top