Thế giới động vật: Trâu rừng húc văng sư tử, giải cứu đồng loại

Trâu rừng bị sư tử tấn công. Ảnh: Chụp màn hình
Trâu rừng bị sư tử tấn công. Ảnh: Chụp màn hình
Trâu rừng bị sư tử tấn công. Ảnh: Chụp màn hình
Lên top