Thế giới động vật: Trâu mẹ xuất kịp thời, cứu con thoát nanh vuốt sư tử

Lên top