Thế giới động vật: Tóm gọn con trăn ''khủng'' hơn 3m ẩn náu trong ô tô

Nhân viên FWC bắt con trăn ''khủng'' ra khỏi khoang động cơ ô tô nơi nó ẩn náu. Ảnh: FWC
Nhân viên FWC bắt con trăn ''khủng'' ra khỏi khoang động cơ ô tô nơi nó ẩn náu. Ảnh: FWC
Nhân viên FWC bắt con trăn ''khủng'' ra khỏi khoang động cơ ô tô nơi nó ẩn náu. Ảnh: FWC
Lên top