Thế giới động vật: Tình hình cá voi lưng gù khi lạc vào địa bàn của cá sấu

Hiện còn 1 con cá voi lưng gù vẫn đang bị mắc kẹt trong sông có cá sấu sinh sống, nhưng vẫn khỏe mạnh. Ảnh: CNN
Hiện còn 1 con cá voi lưng gù vẫn đang bị mắc kẹt trong sông có cá sấu sinh sống, nhưng vẫn khỏe mạnh. Ảnh: CNN
Hiện còn 1 con cá voi lưng gù vẫn đang bị mắc kẹt trong sông có cá sấu sinh sống, nhưng vẫn khỏe mạnh. Ảnh: CNN
Lên top