Thế giới động vật: Tập đoàn Tam Hiệp thả cá quý hiếm xuống sông Dương Tử

Nhân viên tập đoàn sở hữu đập Tam Hiệp thả cá xuống nhánh sông Dương Tử. Ảnh: CGTN
Nhân viên tập đoàn sở hữu đập Tam Hiệp thả cá xuống nhánh sông Dương Tử. Ảnh: CGTN
Nhân viên tập đoàn sở hữu đập Tam Hiệp thả cá xuống nhánh sông Dương Tử. Ảnh: CGTN
Lên top