Thế giới động vật: Sửng sốt đàn cá bơi tạo hình trái tim

Đàn cá bơi thành hình trái tim hiếm thấy. Ảnh: Paul Dabill Photography
Đàn cá bơi thành hình trái tim hiếm thấy. Ảnh: Paul Dabill Photography
Đàn cá bơi thành hình trái tim hiếm thấy. Ảnh: Paul Dabill Photography
Lên top