Thế giới động vật: Số cá voi lưng gù kỷ lục ngoài khơi Nhật Bản

Cá voi lưng gù được chụp trên biển Thái Bình Dương. Ảnh: AFP.
Cá voi lưng gù được chụp trên biển Thái Bình Dương. Ảnh: AFP.
Cá voi lưng gù được chụp trên biển Thái Bình Dương. Ảnh: AFP.
Lên top