Thế giới động vật: Rơi từ trần nhà, trăn đực khổng lồ lao vào kịch chiến

Trăn thảm là loài không có nọc độc. Ảnh: AFP/Getty
Trăn thảm là loài không có nọc độc. Ảnh: AFP/Getty
Trăn thảm là loài không có nọc độc. Ảnh: AFP/Getty
Lên top