Thế giới động vật: Phát hiện rắn đuôi chuông có thể đánh lừa bộ não người

Nghiên cứu mới ở Áo phát hiện ra khả năng đáng kinh ngạc của rắn đuôi chuông. Ảnh: Đại học Graz Karl-Franzens
Nghiên cứu mới ở Áo phát hiện ra khả năng đáng kinh ngạc của rắn đuôi chuông. Ảnh: Đại học Graz Karl-Franzens
Nghiên cứu mới ở Áo phát hiện ra khả năng đáng kinh ngạc của rắn đuôi chuông. Ảnh: Đại học Graz Karl-Franzens
Lên top