Thế giới động vật: Phát hiện loài tắc kè hoa mới tại Ethiopia

Loài tắc kè hoa mới được phát hiện Trioceros wolfgangboehmei. Ảnh: Petr Nečas/Bảo tàng Nghiên cứu Alexander Koenig
Loài tắc kè hoa mới được phát hiện Trioceros wolfgangboehmei. Ảnh: Petr Nečas/Bảo tàng Nghiên cứu Alexander Koenig
Loài tắc kè hoa mới được phát hiện Trioceros wolfgangboehmei. Ảnh: Petr Nečas/Bảo tàng Nghiên cứu Alexander Koenig
Lên top