Thế giới động vật: Phát hiện hóa thạch 150 triệu năm của cá sấu hiện đại

Các kỹ thuật viên và nhà cổ sinh vật học trong quá trình khai quật hóa thạch Burkesuchus mallingrandensis ở Chile. Ảnh: MACN
Các kỹ thuật viên và nhà cổ sinh vật học trong quá trình khai quật hóa thạch Burkesuchus mallingrandensis ở Chile. Ảnh: MACN
Các kỹ thuật viên và nhà cổ sinh vật học trong quá trình khai quật hóa thạch Burkesuchus mallingrandensis ở Chile. Ảnh: MACN
Lên top