Thế giới động vật: Phát hiện hải cẩu vàng siêu hiếm ở Nga

Con hải cẩu vàng siêu hiếm được đặt tên là "Vịt con xấu xí". Ảnh: Vladimir Burkanov.
Con hải cẩu vàng siêu hiếm được đặt tên là "Vịt con xấu xí". Ảnh: Vladimir Burkanov.
Con hải cẩu vàng siêu hiếm được đặt tên là "Vịt con xấu xí". Ảnh: Vladimir Burkanov.
Lên top