Thế giới động vật: Phát hiện đôi sư tử 43.000 năm tuổi nguyên vẹn

Con sư tử hang động Sparta được bảo quản trong băng giá 28.000 năm. Ảnh: Love Dalen
Con sư tử hang động Sparta được bảo quản trong băng giá 28.000 năm. Ảnh: Love Dalen
Con sư tử hang động Sparta được bảo quản trong băng giá 28.000 năm. Ảnh: Love Dalen
Lên top