Thế giới động vật: Phát hiện con chim cực hiếm với cơ thể nửa đực, nửa cái

Con chim mỏ to ngực hồng lưỡng tính này mang bộ lông chia thành 2 phần riêng biệt - bên trái nửa cái, bên phải nửa đực. Ảnh: Science News
Con chim mỏ to ngực hồng lưỡng tính này mang bộ lông chia thành 2 phần riêng biệt - bên trái nửa cái, bên phải nửa đực. Ảnh: Science News
Con chim mỏ to ngực hồng lưỡng tính này mang bộ lông chia thành 2 phần riêng biệt - bên trái nửa cái, bên phải nửa đực. Ảnh: Science News
Lên top