Thế giới động vật: Phát hiện cặp rùa "sinh đôi cùng trứng" ở Malaysia

Hình ảnh cặp rùa song sinh được Dự án Rùa Juara chia sẻ.
Hình ảnh cặp rùa song sinh được Dự án Rùa Juara chia sẻ.
Hình ảnh cặp rùa song sinh được Dự án Rùa Juara chia sẻ.
Lên top