Thế giới động vật: Phát hiện cá thể gấu xám trắng "cực kỳ hiếm" ở Canada

Cá thể gấu xám trắng và anh em của mình mới được công chúng quan sát thấy ở Canada. Ảnh: Parks Canada.
Cá thể gấu xám trắng và anh em của mình mới được công chúng quan sát thấy ở Canada. Ảnh: Parks Canada.
Cá thể gấu xám trắng và anh em của mình mới được công chúng quan sát thấy ở Canada. Ảnh: Parks Canada.
Lên top