Thế giới động vật: Phát hiện bướm cổ 400 năm được bảo quản hoàn hảo

Con bướm cổ được cho là 400 năm tuổi. Ảnh: Đại học Cambridge
Con bướm cổ được cho là 400 năm tuổi. Ảnh: Đại học Cambridge
Con bướm cổ được cho là 400 năm tuổi. Ảnh: Đại học Cambridge
Lên top