Thế giới động vật: Phát hiện 8 con cá sấu Xiêm cực quý hiếm ở Campuchia

1 trong 8 con cá sấu con vừa được phát hiện. Ảnh: Tân Hoa Xã
1 trong 8 con cá sấu con vừa được phát hiện. Ảnh: Tân Hoa Xã
1 trong 8 con cá sấu con vừa được phát hiện. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top