Thế giới động vật: Nhện mẹ che chở con non suốt 99 triệu năm

Minh họa cách con nhện mẹ bảo vệ con trong túi trứng ở dưới bụng suốt 99 triệu năm. Ảnh: Đại học Sư phạm Thủ đô
Minh họa cách con nhện mẹ bảo vệ con trong túi trứng ở dưới bụng suốt 99 triệu năm. Ảnh: Đại học Sư phạm Thủ đô
Minh họa cách con nhện mẹ bảo vệ con trong túi trứng ở dưới bụng suốt 99 triệu năm. Ảnh: Đại học Sư phạm Thủ đô
Lên top