Thế giới động vật: Nguyên nhân giúp rắn "xâm chiếm" Trái đất

Rắn Epicrates striatus. Ảnh: AFP
Rắn Epicrates striatus. Ảnh: AFP
Rắn Epicrates striatus. Ảnh: AFP
Lên top