Thế giới động vật: Lí do không nên đánh thức sư tử đang say ngủ

Sư tử đực đánh thức sư tử cái đang ngủ với mục đích trêu đùa, kết quả là bị nhận lại phản ứng dữ dội từ đối phương. Ảnh: Latestkruger
Sư tử đực đánh thức sư tử cái đang ngủ với mục đích trêu đùa, kết quả là bị nhận lại phản ứng dữ dội từ đối phương. Ảnh: Latestkruger
Sư tử đực đánh thức sư tử cái đang ngủ với mục đích trêu đùa, kết quả là bị nhận lại phản ứng dữ dội từ đối phương. Ảnh: Latestkruger
Lên top