Thế giới động vật: Kinh ngạc với cua nửa đực, nửa cái hiếm gặp ở Mỹ

Ông Jerry Smith và con cua xanh nửa đực, nửa cái mà ông đánh bắt được ở vịnh Maryland, Mỹ. Ảnh: Bảo tàng Khám phá Delmarva
Ông Jerry Smith và con cua xanh nửa đực, nửa cái mà ông đánh bắt được ở vịnh Maryland, Mỹ. Ảnh: Bảo tàng Khám phá Delmarva
Ông Jerry Smith và con cua xanh nửa đực, nửa cái mà ông đánh bắt được ở vịnh Maryland, Mỹ. Ảnh: Bảo tàng Khám phá Delmarva
Lên top