Thế giới động vật: Kinh hãi rắn vua xơi tái rắn đuôi chuông cực độc

Rắn vua. Ảnh: Bảo tàng Florida
Rắn vua. Ảnh: Bảo tàng Florida
Rắn vua. Ảnh: Bảo tàng Florida
Lên top