Thế giới động vật: Kinh hãi cảnh đàn chó săn xé xác cáo

Cảnh đàn chó xâu xé con mồi được drone ghi lại. Ảnh: Kent Hunt Sabs
Cảnh đàn chó xâu xé con mồi được drone ghi lại. Ảnh: Kent Hunt Sabs
Cảnh đàn chó xâu xé con mồi được drone ghi lại. Ảnh: Kent Hunt Sabs
Lên top