Thế giới động vật: Hốt hoảng giải cứu khỉ non bị rơi vì mẹ mải đánh nhau

Khỉ đột mẹ mải đánh nhau đến mức làm rơi con trên lưng mà không hề hay biết. Ảnh: UKzoo
Khỉ đột mẹ mải đánh nhau đến mức làm rơi con trên lưng mà không hề hay biết. Ảnh: UKzoo
Khỉ đột mẹ mải đánh nhau đến mức làm rơi con trên lưng mà không hề hay biết. Ảnh: UKzoo
Lên top