Thế giới động vật: Hổ Sumatra cái quý hiếm bị giết trong lúc giao phối

Con hổ có tên là Kirana. Ảnh: Point Defiance Zoo & Aquarium
Con hổ có tên là Kirana. Ảnh: Point Defiance Zoo & Aquarium
Con hổ có tên là Kirana. Ảnh: Point Defiance Zoo & Aquarium
Lên top