Thế giới động vật: Hàng chục nghìn cá con rơi tự do từ trên trời xuống nước

Thả cá giống từ trên cao xuống hồ bằng máy bay ở Utah, Mỹ. Ảnh: Utah Division of Wildlife Resources
Thả cá giống từ trên cao xuống hồ bằng máy bay ở Utah, Mỹ. Ảnh: Utah Division of Wildlife Resources
Thả cá giống từ trên cao xuống hồ bằng máy bay ở Utah, Mỹ. Ảnh: Utah Division of Wildlife Resources
Lên top