Thế giới động vật: Hai mẹ con trâu rừng Châu Phi bị đàn sư tử vây bắt

Lên top