Thế giới động vật: Hài hước với kiểu gãi ngứa "khó đỡ" của con kangaroo

Lên top