Thế giới động vật: Giải mã khả năng phi thường của kiến cắt lá

Kiến cắt lá (Atta cephalotes). Ảnh: AFP
Kiến cắt lá (Atta cephalotes). Ảnh: AFP
Kiến cắt lá (Atta cephalotes). Ảnh: AFP
Lên top