Thế giới động vật: Giải mã hành vi kỳ lạ chim ''nhổ trộm'' lông động vật

Hành vi kỳ lạ của chú chim nhỏ đã được các nhà khoa học chú ý. Ảnh: Getty/AFP
Hành vi kỳ lạ của chú chim nhỏ đã được các nhà khoa học chú ý. Ảnh: Getty/AFP
Hành vi kỳ lạ của chú chim nhỏ đã được các nhà khoa học chú ý. Ảnh: Getty/AFP
Lên top