Thế giới động vật: Giải cứu mẹ con hươu cao cổ khỏi nguy cơ chết đuối

Các nhà bảo tồn động vật nỗ lực giải cứu thành công 9 con hươu cao cổ ra khỏi hòn đảo ngập nước ở Kenya. Ảnh: Dự án giải cứu hươu cao cổ
Các nhà bảo tồn động vật nỗ lực giải cứu thành công 9 con hươu cao cổ ra khỏi hòn đảo ngập nước ở Kenya. Ảnh: Dự án giải cứu hươu cao cổ
Các nhà bảo tồn động vật nỗ lực giải cứu thành công 9 con hươu cao cổ ra khỏi hòn đảo ngập nước ở Kenya. Ảnh: Dự án giải cứu hươu cao cổ
Lên top