Thế giới động vật: Đố bạn ngựa vằn màu trắng sọc đen hay đen sọc trắng

Bộ lông màu đen sọc trắng giúp ngựa vằn chống chọi với điều kiện khắc nghiệt ở Châu Phi. Ảnh: AFP
Bộ lông màu đen sọc trắng giúp ngựa vằn chống chọi với điều kiện khắc nghiệt ở Châu Phi. Ảnh: AFP
Bộ lông màu đen sọc trắng giúp ngựa vằn chống chọi với điều kiện khắc nghiệt ở Châu Phi. Ảnh: AFP
Lên top