Thế giới động vật: Đại bàng hói bị treo ngược trong trận tử chiến gay cấn

Trận chiến gay cấn giữa 2 con đại bàng hói ở Mỹ. Ảnh: Christopher Ang/MailOnline
Trận chiến gay cấn giữa 2 con đại bàng hói ở Mỹ. Ảnh: Christopher Ang/MailOnline
Trận chiến gay cấn giữa 2 con đại bàng hói ở Mỹ. Ảnh: Christopher Ang/MailOnline
Lên top